BÀI 5 SGK TOÁN 9 TẬP 2 TRANG 37

     

b) Tìm bố điểm (A, B, C) có cùng hoành độ (x = -1,5) theo vật dụng tự ở trên ba đồ thị. Xác minh tung độ tương ứng của chúng.

Bạn đang xem: Bài 5 sgk toán 9 tập 2 trang 37

c) Tìm ba điểm (A", B", C") bao gồm cùng hoành độ (x = 1,5) theo thứ tự nằm trên ba đồ thị. Kiểm tra tính đối xứng của (A) cùng (A"), (B) với (B"), (C) với (C").

d) Với mỗi hàm số trên, hãy tìm quý hiếm của (x) để hàm số đó có mức giá trị nhỏ nhất.


Lời giải


a) +) Vẽ vật thị hàm số (y = dfrac12x^2)

Cho (x=1 Rightarrow y=dfrac12). Đồ thị trải qua (left(1; dfrac12 ight)).

Cho (x=-1 Rightarrow y=dfrac12).Đồ thị trải qua (left(-1; dfrac12 ight)).

Cho (x=2 Rightarrow y=dfrac12. 2^2=2). Đồ thị hàm số đi qua điểm ((2; 2)).

Cho (x=-2 Rightarrow y=dfrac12.(-2)^2=2).Đồ thị hàm số trải qua điểm ((-2; 2)).

Đồ thị hàm số (y=dfrac12x^2) là parabol trải qua gốc tọa độ và các điểm trên.

+) Vẽ đồ gia dụng thị hàm số (y=x^2).

Cho (x=1 Rightarrow y=1). Đồ thị đi qua ((1; 1)).

Cho (x=-1 Rightarrow y=(-1)^2).Đồ thị trải qua ((-1; 1)).

Xem thêm: Kiểm Tra Pass Wifi Win 10 /8/7 Đơn Giản, Nhanh Chóng, Hướng Dẫn Cách Xem Mật Khẩu Wi

Cho (x=2 Rightarrow y=2^2=4). Đồ thị hàm số trải qua điểm ((2; 4)).

Cho (x=-2 Rightarrow y=(-2)^2=4).Đồ thị hàm số đi qua điểm ((-2; 4)).

Đồ thị hàm số (y=x^2) là parabol trải qua gốc tọa độ và các điểm trên.

+) Vẽ thứ thị hàm số (y=2x^2).

Cho (x=1 Rightarrow y=2.1^2=2). Đồ thị trải qua ((1; 2)).

Cho (x=-1 Rightarrow y=2.(-1)^2).Đồ thị đi qua ((-1; 2)).

Cho (x=2 Rightarrow y=2.2^2=8). Đồ thị hàm số đi qua điểm ((2; 8)).

Cho (x=-2 Rightarrow y=2.(-2)^2=8).Đồ thị hàm số đi qua điểm ((-2; 8)).

Đồ thị hàm số (y=2x^2) là parabol đi qua gốc tọa độ và các điểm trên.

*

b)

Xác định điểm p trên trục Ox có hoành độ (x = - 1,5). Qua p. Kẻ mặt đường thẳng song song cùng với trục Oy, nó cắt các đồ thị (y = dfrac12x^2;y = x^2;y = 2x^2) lần lượt tại (A;B;C)

Gọi (y_A,y_B,y_C) theo thứ tự là tung độ những điểm (A, B, C). Ta có:

(eqalign & y_A = 1 over 2( - 1,5)^2 = 1 over 2.2,25 = 1,125 cr và y_B = ( - 1,5)^2 = 2,25 cr & y_C = 2( - 1.5)^2 = 2.2,25 = 4,5 cr )

c) xác định điểm (P") bên trên trục Ox có hoành độ (x = 1,5). Qua (P") kẻ con đường thẳng song song với trục Oy, nó cắt những đồ thị (y = dfrac12x^2;y = x^2;y = 2x^2) theo lần lượt tại (A";B";C")

Gọi (y_A",y_B",y_C")lần lượt là tung độ những điểm (A", B", C") . Ta có:

(eqalign & y_A" = 1 over 2(1,5)^2 = 1 over 2.2,25 = 1,125 cr & y_B" = (1,5)^2 = 2,25 cr và y_C" = 2(1.5)^2 = 2.2,25 = 4,5 cr )

Kiểm tra tính đối xứng: (A) và (A"), (B) và (B"), (C) với (C") đối xứng với nhau qua trục tung (Oy).

Xem thêm: Bà Bầu Nên Ăn Bao Nhiêu Cá Chép, Thực Hư Việc Mẹ Bầu Ăn Cá Chép Để An Thai

d) Với từng hàm số đã mang lại ta đều có hệ số (a > 0) phải O là vấn đề thấp duy nhất của đồ gia dụng thị.